Compania "M-INTER-FARMA", fondată în anul 1994, astăzi este una din companiile de top pe piaţa de desfacere a produselor farmaceutice, parafarmaceutice, dezinfectante, cu o dezvoltare dinamică  în realizarea tehnicii medicale şi tehnologiilor  inovaţionale, a serviciilor de consultanţă, asistenţă tehnică şi metenanţă în cele mai mari instituţii medicale din municipiul Chişinău, precum şi de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Activitatea Societăţii este rezultatul unei fidele şi excelente relaţionări cu partenerii - clienţii noştri cu divers statu: instituţiile medicale publice şi private, precum şi producătorii, furnizorii de tehnică medicală, parafarmaceutică şi medicamente.

Satisfacţia partenerilor noştri este asigurată prin activitatea licenţiată de către Camera de Licenţă a RM, autorizată de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Radiologice, înregistrată la Primăria mun. Chişinău şi monotorizată  periodic de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate.

O dovadă precum că S.A."M-INTER-FARMA" menţine standardele înalte şi ţinteşte spre o dezvoltare dinamică continuă este implementarea SISTEMULUI de MANAGEMENT al CALITĂŢII  în conformitate cu cerinţele EN ISO 9001:2008.

Pentru menţinerea nivelului de înaltă competenţă şi creştere continuă a profesionalismului echipei, "M-INTER-FARMA" preconizează şi asigură sistematic participare la:

Expoţii internaţionale şi locale;
Traininguri desfăşurate de către producătorii Companiei în vederea promovării produselor acesteia ăn toate regiunile ţării;
Organizarea seminarelor, sponirizarea instruirii specialiştilor autohtoni în diverse domenii ale medicinii unde se prezintă şi/sau se suplinesc direcţiile activităţii sale cu tendinţele actuale în domeniul tehnicii şi medicinii moderne.
Misiunea S.A." M-INTER-FARMA" este îmbunătăţirea sistemului de serviciu medical în Moldova prin implementarea tehnologiilor inovaţionale în medicină, modernizarea şi dezvoltarea continuă, precum şi a pieţei medicale autohtone, de rînd cu livrarea produselor cu destinaţie medicală de cea mai înaltă calitate în scopul protecţiei sănătăţii pacienţilor şi personalului medical.

O dezvoltare continuă poate asigura îmbunătăţirea calităţii serviviilor medicale prestate care, la rîndul lor, se reflectă  în sănătatea populaţiei ţării noastre şi, respectiv într-un nivel de viaţă mai înalt, nivel pe care ni-l dorim întotdeauna.